Hæren er vår eldste og største forsvarsgren, men har – utrolig nok – ikke noe eget museum.

Vi har Forsvarsmuseet for våpen, uniformer og faner fra eldre tider på Akershus festning. Vi har Marinemuseet i Horten, Kystartillerimuseet på Oscarsborg, Luftforsvarsmuseet i Bodø og Flysamlingen på Gardermoen.

Men et Hærmuseum har vi ikke.

I motsetning til Sjøforsvaret og Luftforsvaret har ikke Hæren et eget sted med muligheter for visning av alle typer materiell som Hæren har brukt fra etterkrigstiden og frem til i dag. Dette materiellet er i hovedsak stuet og gjemt bort i magasiner og er ikke tilgjengelig for publikum.

Med bakgrunn i at 3-4 millioner jenter og gutter har brukt fra 3-16 måneder pluss repetisjonsøvelser av sine liv i Hæren siden 1945, og at ca. 120.000 norske kvinner og menn har vært ute i internasjonale operasjoner, bør det være et rimelig krav at Hærens etterkrigshistorie og materiell kan vises for allmennheten.

Det tenkes også på alt befal som har tjenestegjort i Hæren i denne tiden og på deres familier, og på alle de ressurser fellesskapet har brukt på Hæren fra 1945 og frem til i dag.

Med etableringen av Hærsamlingen vil Stiftelsen Trandum og Panservenner sørge for at Hærens nyere historie og materiell blir tilgjengelig for publikum.