PANSERVENNER arbeider for utvikling av utstillings- og visningsmuligheter av militære kjøretøyer og utstyr. Dette gjøres i samarbeid med Forsvarets museer og andre relevante organisasjoner.
PANSERVENNER arbeider for utvikling av utstillings- og visningsmuligheter av militære kjøretøyer og utstyr og være et forum for personer og organisasjoner med interesse forarbeidet, herunder:

Bidra til etablering, utvikling og drift av utstillings- og visningsmuligheter
Virke til forøkelse av samlinger gjennom ervervelse av kjøretøy og materiell.
Delta aktivt i restaurering og vedlikehold av materiell.
Arrangere inntektsbringende aktiviteter til støtte for utstillings- og visningsmuligheter

Foreningen er partipolitisk og organisasjonsmessig uavhengig.